Yağmur Suyu Tankı


Yağmur Suyu Toplama Tankı

14
23
yagmur suyu tankı
32
8
2
14 23 yagmur suyu tankı 32 8 2

Yağmur Suyu Çelik Depolama Tankı

Yağmur Suyu Tankı : Çevre ve şehircilik bakanlığı yönetmelikte yaptığı değişikle, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, çatıda toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altında bir depoda toplanmasını sağlamak amacıyla yeni binalara “yağmur suyu toplama sistemi” kurulması zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  23.01.2021 tarihli ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, kuraklık sorununun giderek artması da dikkate alınarak artık 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek tüm binaların çatılarında toplanan yağmur sularının, bahçe sulama veya arıtılarak bina ihtiyacında kullanılmak üzere bahçe zemini altında bir depoda toplaması amacıyla “yağmur suyu toplama sistemi” yapılması zorunluluğu getirildi.