KOC DARBESİ, HAVA KAZANI TANKI

2012-05-31-030
88
8
01112010354
4-300x255
2012-05-31-030 88 8 01112010354 4-300x255

KOÇ DARBESİ HAVA KAZANI TANKI ÇALIŞMASI

Pompalı tesislerin ve terfi hatlarının projelendirilmesinde, elektrik akımının ani olarak kesilmesiyle oluşan koç darbesinin tesise zarar vermesini önlemek için volan ilavesi, basınç düşürücü ventiller, denge bacası ya da basınç dengeleme tankı olarak da bilinen hava kazanı kullanılır.

Elektrik kesilmesi ya da ani bir durdurma sonucunda meydana gelen koç darbesi nedeni ile pompanın tam durmasından önce çekvalf kapanır ve hat içindeki akışkan hareketine gittikçe azalan bir hızla devam ederken arkasında yani çekvalften hemen sonra düşük bir basınç alanı oluşturur. Bu anda basınç dengeleme tankı içinde bulunan işletme basıncındaki akışkan boruya dolmaya başlar.

Bu akışkan arkasında daha önceden sıkıştırılmış hava olması nedeni ile bir boşluk teşekkül etmediği gibi basınç düşüşü de yavaş yavaş olur. Belirli bir zaman sonra bu defa süprasyon dalgası nedeni ile artan basınçtan dolayı sıkışan akışkan basınç dengeleme tankının (Koç darbesi tankı) nın içine girmeye başlar. Basınç normal işletme değerinin biraz üstüne çıkar ve bu defa deprasyon dalgası başlar ve tekrar basınç dengeleme tankı içinden akışkan boru hattına dolmaya başlar ve bu hareketler sürtünme kaybının etkisiyle yavaş yavaş sönümlenir.