UL 58 TANK

DIGITAL CAMERA
8
16062011818
2
11
DIGITAL CAMERA 8 16062011818 2 11

UL-58 – Yanıcı ve Yanıcı Sıvılar için Yer Altı Çelik (Tek ve Çift Duvar) Depolama Tankları

UL – 58, yanıcı ve yanıcı sıvıların yeraltında depolanması içindir. Tek cidarlı tanklar, ikincil muhafaza tankları, çok bölmeli tek cidarlı ve çok bölmeli ikincil muhafaza tanklarını içerir.Bu depolama tankları NFPA 31, Yanıcı ve Yanıcı Sıvılar Kodu, NFPA 30, Otomotiv ve Deniz Servis İstasyonu Kodu, NFPA 30A ve Sabit Yanmalı Motorların ve Gaz Türbinlerinin Kurulum ve Kullanım Standardı, NFPA 37 ve Tekdüzen Yangın Kodu.

UL, sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve nanoteknoloji alanlarında yenilikçi güvenlik çözümlerine sahip küresel bir güvenlik bilimi şirketidir. Yüzyılı aşkın süredir çeşitli tanklar da dahil olmak üzere ürünleri test eden bağımsız, kar amacı gütmeyen bir ürün güvenliği sertifikasyon kuruluşudur. UL’nin şirketler ailesi ve hizmet sağlayıcıları ağı, 55 laboratuvarı ve test ve sertifikasyon tesislerini içerir.