Tullantıların yağı müxtəlif yollarla atıla bilər. Bu, işlənmiş neftin ərazidən kənarda göndərilməsi yolu ilə edilə bilər (yerli qarajlarınız və yerli tullantıların atılması müəssisələriniz kimi bəzi müəssisələrə işlənmiş yağı idarə etməyə icazə verilir). Tullantı yağ çənləri bu tullantı yağları toplanana qədər saxlamaq üçün istifadə edilə bilər.

Yağı çirkləndirən nədir?
Müasir mühərriklər səmərəli ola bilər, lakin istehsal etdikləri istilik hələ də mühərrik yağını dəyişdirir və qatqı maddələrinin və digər vacib xüsusiyyətlərin pisləşməsinə səbəb olur. Bu, az miqdarda su ilə birlikdə kir, toz və pas kimi digər çirkləndiricilərlə birləşən turşular yaradır. Piston halqalarından sızan bu işlənmiş qazları əlavə edin və tərkibində kadmiyum, alüminium, qurğuşun, polad, dəmir və xrom, həmçinin arsenik və benzopiren ola biləcək çirkli yağınız var.

Bu, içməli suyunuzda istəmədiyiniz kimyəvi maddələrin siyahısıdır, buna görə tullantı yağ ehtiyatları yüksək səviyyədə tənzimlənir. Bir milyon litr təzə suyun içilməməsi üçün yalnız bir litr tullantı yağı kifayətdir, buna görə tökülmələrin qarşısını almaq ilk prioritet olmalıdır.

Tullantı yağının saxlanması – əsasları
Əslində qanunvericilik tullantı yağların torpağa və ya yağış sularına atılmasını qadağan edir və yağın məhdud bir yerdə və uyğun qablarda saxlanmasını təmin edərək tökülmənin qarşısının alınması üçün tələbləri müəyyənləşdirir.

Çox miqdarda tullantı yağı saxlayırsınızsa, lisenziyaya ehtiyacınız ola bilər və bəzi hallarda maye tullantılara vergi tətbiq olunur. Tullantıların yağı ilə işlənməsi təhlükəli tullantıların izlənməsinə məruz qala bilər.

Ümumiyyətlə, tullantı yağlarının saxlanması barədə əsas məlumatlar bunlardır:

Tullantı yağı digər materiallarla qarışdırmayın
Tullantı yağı qablarını düzgün etiketləyin
Tullantı yağı heç vaxt paslanmış və ya zədələnmiş bir qabda və ya çəndə saxlamayın.
Tullantı yağının saxlanması ilə bağlı dövlət və ya ərazi qanunvericiliyinizi öyrənin
Əhəmiyyətli olan NSW EPA, saxladığınız maye tullantı qablarının sayını minimuma endirməyinizi və barabanların devrilməsini və təyin olunmuş saxlama sahəsinin xaricində tökülmələrə səbəb olmasını minimuma endirən tökülmə saxlama sistemlərindən istifadə etməlisiniz.