Mobil Akaryakıt Tankı:

Akaryakıt ve sıvı yakıt denilen yakıt türlerinin güvenli bir şekilde ve çok miktarda yer altında depolanmasını sağlayan tanklardır. Yanıcı ve yanıcı olmayan suyu kirletebilen sıvıların yer altında depolanmasına yarayan silindir şeklindeki yatay kaplardır..

Soguk iklim bölgeleri için Yakıt tanklarını donmaya karşı korumak için izole etmekle birlikte kapasitesine göre kızgın yağ özellikli elektrikli ısıtıcılarla donatmaktayız. Böylece jeneratörlerin ve benzeri ekipmanların çalışması kolaylaşmak ta dır. Jeneratörler için konteyner tipi taşınabilen seyyar, mobil yakıt tankı üretilmekte ve standart normal verimli pompa dışında talebe göre yüksek verimli pompalarda takmaktayız. Tek cidarlı için ayrıca taşma havuzlu yakıt tankı yapılmaktadır.