HAVA KAZANI

KOÇ DARBESİ TANKI
DİK HAAVA KAZANI
HAVA KAZANI TANKI
HAVA KAZANI TANKI
HAVA KAZANI TANKI
KOÇ DARBESİ TANKI DİK HAAVA KAZANI HAVA KAZANI TANKI HAVA KAZANI TANKI HAVA KAZANI TANKI

Elektrik kesilmesi ya da ani bir durdurma sonucunda meydana gelen koç darbesi nedeni ile pompanın tam durmasından önce çekvalf kapanır ve hat içindeki akışkan hareketine gittikçe azalan bir hızla devam ederken arkasında yani çekvalften hemen sonra düşük bir basınç alanı oluşturur. Bu anda basınç dengeleme tankı içinde bulunan işletme basıncındaki akışkan boruya dolmaya başlar.

Bu akışkan arkasında daha önceden sıkıştırılmış hava olması nedeni ile bir boşluk teşekkül etmediği gibi basınç düşüşü de yavaş yavaş olur. Belirli bir zaman sonra bu defa süprasyon dalgası nedeni ile artan basınçtan dolayı sıkışan akışkan basınç dengeleme tankının içine girmeye başlar. Basınç normal işletme değerinin biraz üstüne çıkar ve bu defa deprasyon dalgası başlar ve tekrar basınç dengeleme tankı içinden akışkan boru hattına dolmaya başlar ve bu hareketler sürtünme kaybının etkisiyle yavaş yavaş sönümlenir.