ÇİFT CİDAARLI YAKIT TANKI

23
2
8
11
15
23 2 8 11 15

YER ALTI ÇİFT CİDARLI YAKIT TANKI

YER ÜSTÜ ÇİFT CİDARLI YAKIT TANKI

Akaryakıt ve sıvı yakıt denilen yakıt türlerinin güvenli bir şekilde ve çok miktarda yer altında ve üstünde depolanmasını sağlayan tanklardır. Yanıcı ve yanıcı olmayan suyu kirletebilen sıvıların yer altında depolanmasına yarayan silindir şeklindeki yatay kaplara yeraltı yakıt tankları denmektedir. Yer üstü tankların kendi ayakları mevcut dur. TSE EN 12285-1 ve 12285-2 standardında üretilen fuel oil yakıt tankları ST 37-2 Karbon çelikten kaynaklı olarak üretilmektedir. İç içe geçen iki tank yani katmandan oluşan bu tanklara çift cidarlı tanklar denilmektedir.

Yakıt tankılarında cidar tankı dış yüzeyini oluşturan sac bölmeye denir bu bölme çift kattan oluşmuşsa çift Cidarlı En düşük kullanım. Çift cidarlı yakıt tanklarında malzeme olarak S235JR (siyah sac) veya isteğe göre paslanmaz sac mevcuttur.