sintine suyu mobil tankı (1)
atik1
13-3
13
14
2015-04-02-867
sintine suyu mobil tankı (1) atik1 13-3 13 14 2015-04-02-867

Gəminin sularında toplanan və tez-tez çirkli və zəhərli su olur. Bilge suyuna ayrıca maşın sahələrindəki mayelər, daxili drenaj sistemləri, çamur çənləri və digər müxtəlif mənbələr daxildir. Bu qarışıq, ümumiyyətlə yüksək temperaturda saxlanılan süzgəc suyu tutma anbarına yığılır. Suyu suyu, mənbəyindən asılı olmayaraq, yağın ətraf mühitə yayılması üçün beynəlxalq qaydalara uyğun səviyyələrə endirilməsi üçün təmizlənməlidir.

Qeyd  : Təmizləmə üçün istifadə olunan təmizləyici maddələr, emulqatorlar, həlledicilər və ya sürfaktanlar səth suyunun emulsiyasına səbəb ola bilər. Bu maddələrin gəminin salyangozlarında olmasını minimuma endirmək üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir.