23
7-3
21
24
14
23 7-3 21 24 14

Qızdırıcı yanacaq çəni

SERPENTİN VƏ ELEKTRİK İSTİLƏN YANĞI TANK


Mazut və maye yanacaq deyilən çox miqdarda yanacaq növünün təhlükəsiz və yeraltı saxlanmasını təmin edən tanklardır. Bunlar yeraltı suyu çirkləndirə biləcək yanıcı və yanmaz mayelərin saxlanılması üçün üfüqi silindrik qablardır. Bunlar yer üzündə hazırlanmış tək və ya cüt divar yanacaq çənləridir. Yerüstü tankların öz ayaqları var. TSE EN 12285-2 standartına uyğun istehsal olunan çənlər ST 37-2 karbonlu poladdan qaynaqlanır. Torpaqdan yuxarıdakı çənlər istəyə əsasən izolyasiya edilmiş alüminium və ya sinklənmiş təbəqə şəklində istehsal edilə bilər.

Yanacaq istehlakı üçün istifadə olunan yanacağın tələb olunan akışkanlığı hava şəraiti səbəbindən qeyri-kafi olduğundan yanacaq istehlakının azaldılması və yanma və akışkanlığın artırılması üçündür. Yanacaq yağı tipli ağır yağların anbarlarında istifadə olunur. Elektrik müqaviməti ilə də qızdırıla bilər və ya bir serpentin qızdırıcısı ilə qızdırıla bilər.