3
21
24
12
24
3 21 24 12 24

Prizmatik Tanklar, Alov və Yandırıcı Mayelər üçün UL-142, Yuxarıdakı Yer Polad Tankları istifadə edilərək dizayn edilə bilər. Dikdörtgen prizmatik çənlər dənizdəki obyektlər kimi dar yerlər üçün idealdır, lakin qarışdırmaq və materialla işləmək üçün üstünlükləri var. Bununla birlikdə, onların qiyməti silindrik tanklardan daha azdır. Bir sözlə, silindrik tank: çatdırılma zamanı daha sürətli, istehsalı daha asan, ucuz, təmizlənməsi və saxlanması daha asan, daha möhkəm, daha bütöv və daha güclü olacaq, çünki “zəif künc mənbəyi” olmadığı üçün korroziyaya daha çox müqavimət göstərəcəkdir. qurudulmaq daha asan və daha müsbət. Prizmatik tank həmkarı ilə müqayisədə daha müsbət və mənfi təzyiqlərə müqavimət göstərəcəkdir.