Pompalidepo
WhatsApp Image 2018-03-16 at 09.48.35
20170429_184735
IMG_20180305_091955
IMG_20180305_092011
Pompalidepo WhatsApp Image 2018-03-16 at 09.48.35 20170429_184735 IMG_20180305_091955 IMG_20180305_092011

Generator Yanacaq çəni :

Mazut, dizel yağı, dizel yağı, kerosin kimi müxtəlif neft mənşəli yanıcı yanacaq materiallarının saxlanılması üçün qablara yanacaq çəni / çən / konteyner / qazan deyilir. Yanacaq çənləri yeraltı / yerüstü yanacaq çənləri kimi iki qrupda qiymətləndirilir və içəridəki mayenin həcminə görə standartlara uyğun hesablamalar aparılaraq gövdə və divar qalınlığı müəyyən edilir. Edilən yanacaq çənlərinin sızdırmazlıq yoxlamaları hidrostatik sınaq ilə təmin edilir və hesabatın surəti müştəriyə göndərilir.

Generator Yanacaq Çəni

Bunlar tikinti sahələri, bələdiyyələr, inşaat şirkətləri üçün dizayn edilmiş və istədikdə avtomatlaşdırma üçün yararlı olan nasoslu yanacaq çənləridir. Tələbə uyğun olaraq müxtəlif nasoslardan istifadə olunur. Pompalar mexaniki və ya rəqəmsaldır. Səvi