20160122_133154-2
20161106_130507
20160122_155000
IMG_20190621_112440
20160119_111925
20160122_133154-2 20161106_130507 20160122_155000 IMG_20190621_112440 20160119_111925

Hovuzla yanacaq çəni, Yanacaq, dizel yağı, dizel yağı, kerosin kimi müxtəlif neft mənşəli yanıcı mazutların saxlanması üçün qablara yanacaq çəni / çən / konteyner / qazan deyilir. Yanacaq çənləri yeraltı / yerüstü yanacaq çənləri olaraq iki qrupda qiymətləndirilir və içəridəki mayenin həcminə görə standartlara uyğun hesablamalar aparılaraq gövdə və divar qalınlığı müəyyən edilir. Edilən yanacaq çənlərinin sızdırmazlıq yoxlamaları hidrostatik sınaq ilə təmin edilir və hesabatın surəti müştəriyə göndərilir. 1000 litrdən 100000 litrə qədər istehsal olunan və maye yanacaq anbarı üçün istifadə olunan yerüstü yanacaq çəni və yeraltı yanacaq çənləri qızdırıcısı olan və ya olmayan yanacaq növünə görə istehsal olunur. TS EN 12285 TS 712 standartlarına uyğun istehsal olunan çənlər ST37 metaldan hazırlanır və qaynaqlanır.

Bu çənlər yeraltı, beton daşma hovuzu və yer üzündə polad daşqın hovuzu istehsal olunur.