TEK CƏLZƏLİ VƏ ÇOX CÜDLÜ, YERLƏNDƏ VƏ YUXARIDA SAKLAMA TANKI İSTEHSALÇISI

Türkiyə istehsalıdır